Friday, October 30, 2009

तिमी भएर भुल्न सकिन सानु तिम्रो मायाले मर्न सकिन ।।


फुल भए फुलि दिन्थे सानु,
काँडा भएर फुल्न सकिन ।।
अरु भए भुलि दिन्थे सानु ,
तिमी भएर भुल्न सकिन।।

पिरति को नसै कस्तो सानु,
धोका पाएर पनि भुल्न सकिन।।
आज मलाइ के भयो सानु,
तिम्रो माया तोड्न सकिन।।

सक्छो भने सहारा देउ सानु,
एकपल्ट
तिम्रो मायाले तड्पिन सकिन।।
पासो लाई मर्न खोज्दा पनि सानु,
तिम्रो मायाले मर्न सकिन ।।
मर्न सकिन ।।।।।।।

0 comments:

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP