Friday, January 13, 2012

सक्छस भने भाबी तैले पुन भाग्य लेख्दे..

जिबन रहेछ लामो यात्रा ,धेरै हिंड्नु पर्ने
पाइलै पिक्छे काडा बिज्छ ,खै कसरी हिंड्ने
भाबी तेरो के बिगारी , गल्ती के थ्यो मेरो ?
कन्जुस किन गरिस तैले ,भाग्य लेख्दा मेरो ?
मेरो जस्तो जिबन तेरो ,भयदेखी रुन्थिस ?
जिबन जिउन कती गाह्रो हुन्छ भन्ने बुज्थिस ?
मसी नभय रगत दिन्छु ,रगतैले लेख्दे..
सक्छस भने भाबी तैले पुन भाग्य लेख्दे..

2 comments:

Anonymous May 23, 2013 at 10:03 AM  

मसी नभय रगत दिन्छु ,रगतैले लेख्दे..
सक्छस भने भाबी तैले पुन भाग्य लेख्दे..

Nice expression.
Please visit my blog too. Shree1234@wordpress.com

shree May 23, 2013 at 10:05 AM  

मसी नभय रगत दिन्छु ,रगतैले लेख्दे..
सक्छस भने भाबी तैले पुन भाग्य लेख्दे..

Nice expression.
Please visit my blog too. Shree1234@wordpress.com

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP